Ispis

O nama

INERO d.o.o. je društvo za inženjering i izgradnju osnovano 1992. godine. Jedini osnivač je gospodin Ilija Naletilić.

Društvo je započelo s izvođenjem manje složenih radova, a rastom i pokretanjem investicija dobivalo je sve veće poslove tako da se danas može predstaviti reprezentativnim brojem izgrađenih objekata - elektroenergetskih postrojenja, hotelsko-ugostiteljskih, proizvodnih, zdravstvenih i školskih objekata. Zahvaljujući timu stručnjaka i različitim profilima vlastitih zaposlenika sudjeluje u ponudama za investicijske poslove javnih i privatnih investitora.

Najvažnije djelatnosti poduzeća Inero d.o.o. obuhvaćaju:

  • izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju elektroenergetskih sustava na naponskim razinama 0,4 kV, 10(20) kV, 35 kV i 110 kV (podzemni i nadzemni vodovi, transformatorske stanice, javna rasvjeta)
  • izvođenje građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju elektroenergetskih sustava
  • izvođenje svih radova na izgradnji sunčanih elektrana i priključenju istih na elektroenergetsku mrežu
  • izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova na izgradnji vjetroelektrana
  • izvođenje elektroinstalacijskih radova jake i slabe struje, informatike, vatrodojavnih sustava, video nadzora, telefonije i gromobranskih instalacija industrijskih, poslovnih i stambenih objekata
  • zanatsko obrtničke radove na investicijskim poslovima industrijskih, poslovnih i stambenih objekata
  • izvođenje vodovodnih i kanalizacijskih sustava industrijskih, poslovnih i stambenih objekata

 Trenutno zapošljavamo 60 djelatnika različitih profila potrebnih za obavljanje navedenih djelatnosti.